Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Strengere maatregelen Covid 19 Hervormde Gemeente

Afgelopen donderdag 23 december 2021 heeft de crisiskerkenraad van de Hervormde Gemeente vergaderd over de maatregelen in het kader van de lockdown. Daarbij zijn de adviezen van de PKN en het CIO aan de orde geweest. De crisiskerkenraad benadrukt het belang om als gemeente gezamenlijk op te trekken zodat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen. Anderzijds willen we de kerkdiensten zoveel mogelijk door laten gaan zodat de kerstboodschap ook in 2021 mag klinken voor iedereen binnen en buiten onze gemeente. Daarom heeft de crisiskerkenraad het volgende besloten:  

  • Met ingang van 1e kerstdag 2021 tot en met zondag 2 januari 2022 worden er nog maar 50 kerkgangers (exclusief medewerkers) per kerkdienst uitgenodigd in zowel de Grote Kerk als ook de Opstandingskerk.
  • Aan alle andere gemeenteleden wordt gevraagd de diensten digitaal te volgen via de livestream op www.hervormdnijkerk.nl dan wel via de Livestream Hervormd Nijkerk
  • De oudejaarsdiensten zijn ’s middags 15:30 uur in de Opstandingskerk en ’s avonds om 19:30 uur in de Grote Kerk;
  • Na zondag 2 januari 2022 wordt opnieuw beoordeeld of er op basis van nieuwe ontwikkelingen argumenten zijn om de bestaande maatregelen te handhaven dan wel aan te passen;
  • Verder vragen we u als kerkgangers om de basisregels, zoals bijvoorbeeld; de 1,5 meter afstand, ingetogen te zingen en thuis te blijven bij verkoudheid, goed na te leven.
  • Ook vragen wij u om de uitnodigingen voor de kerkdiensten snel af te handelen zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid krijgen om een kerkdienst te bezoeken.

 Het doel van het bovenstaande besluit is om gemeenteleden met een zwakke gezondheid zoveel mogelijk gezamenlijk te beschermen. Wij vragen opnieuw uw voorbede voor allen die door het Corona virus zijn getroffen.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter