Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerk-School-Gezinsdienst, zondag 30 januari '22

NIJKERK - Op veel christelijke basisscholen in Nijkerk en Nijkerkerveen wordt deze week de Kerk-School-Gezin themaweek gehouden. 

Dit jaar wordt stil gestaan bij het thema : "Bid, lees en groei" naar aanleiding van het woordeloos boek. Er worden op school bijbelverhalen verteld, iedere dag is er een bijbelverhaal dat past bij een kleur. Ook worden psalmen en liederen aangeleerd, kringgesprekken gehouden en verwerkingen gemaakt door de kinderen. In de meeste kerken worden werkstukken van de kinderen opgehangen. 

De themaweek wordt afgesloten op zondag 30 januari 2022 in onderstaande kerken met kerkdiensten om 9:30 uur. 

Het is bijzonder dat er in zoveel kerken in Nijkerk en Nijkerkerveen over hetzelfde thema gepreekt en gezongen wordt!


We hopen alle ouders en kinderen online of in één van de diensten te ontmoeten, om zo met elkaar deze week af te sluiten.

 

U kijkt toch ook? Van harte welkom!. We wensen u een goede dienst toe.


Kerkdiensten: Grote Kerk, Opstandingskerk, De Fontein en De Kandelaar. 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter