Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nijkerk bidt voor Oekraïne 2

NIJKERK -  Na de invasie en het oorlogsgeweld dat op dit moment plaatsvindt in Oekraïne willen we onze plaats biddend innemen. Wat mooi dat de kerken dit op woensdagavond oppakken (19.30 uur Kruiskerk). Als Huis van Gebed wil Streams daar een vervolg op geven op donderdagavond in de Tweede Pastorie en zondagmiddag in theater Streams Breede Beek.

Ongeacht je kerkelijke achtergrond willen we samen bidden voor Oekraïne, voor Rusland, voor de mensen die daar zijn en voor diegenen die op de vlucht zijn, voor de soldaten, leiders en hulpverleners. Bidden voor een wereld die in nood is. We willen bidden omdat ons gebed ertoe doet. Omdat God onze gebeden verhoort en omdat Hij alleen onze Hoop is. Kom ook om met ons voorbede te doen! Nu is het de tijd om gezamenlijk en eensgezind op te staan. Je bent van harte welkom! Donderdagavond, 19.00 uur – Locatie: Streams Huis van Gebed, Tweede Pastorie, Catharinastraat 3 in Nijkerk. Zondagmiddag (gezins-gebedsmeeting) – Locatie Theater Streams Breede Beek – Kloosterstraat 3 – Aanvang: 14.00 uur (tijdstip ovb -meer informatie volgt deze week).

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter