Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Intrede Ds Ten Hove in Hervormd Nijkerk

Dominee J.B. ten Hove is zondagmorgen 12 juni 2022 bevestigd als predikant in de Hervormde Grote Kerk van Nijkerk door ds. S.J. Verheij uit Barneveld.

Tijdens de middagdienst om 14:30 uur deed Ds. Ten hove intrede.

Toespraken werden verzorgd door burgemeester Renkema , dominee Van den Noort en ouderling Van Daalen.

Dr. J.B. Ten Hove preekte over "de concentratie op de kern in de kerk".

Het gekozen bijbel gedeelte was Handelingen 2 : 32-47.

De Tekst was Handelingen 2 : 42 "En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden".

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter