Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerkendag en symposium omdat in 2013 Nijkerk 600 jaar is.

In 2013 wordt een Kerken dag georganiseerd op 8 juni 2013 omdat Nijkerk in dat jaar 600 jaar stadsrechten heeft. Ook wordt op 28 september 2013 een Symposium 600 jaar christelijk geloof in Nijkerk georganiseerd in het zelfde kader. U bent van harte welkom op beide dagen in de Stad Nijkerk.

kerkendag nijkerk

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter