Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Lessen in geloven Emmaüs Cursus

De Emmaüs Cursus is een cursus die mensen welkom heet in het christelijk geloof en de gemeente en die hen helpt groeien in discipelschap. Het is een cursus op maat voor elke gelovige en voor gelovigen in spe.

De Emmaüs Cursus gaat verder en dieper dan de bekende introductiecursussen zoals de Alpha Cursus. Ze is genoemd naar de Emmaüsgangers die de evangelist Lucas vermeldt in zijn boek. In het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers speelt zich een bijzondere ontmoeting af, waardoor twee teleurgestelde mensen heel anders tegen hun leven gaan aankijken.

 

De Emmaüs Cursus biedt de mogelijkheid meer te weten te komen over het christelijk geloof. De cursus gaat uit van de gedachte dat geloven een reis is. Een weg met elkaar. De cursus komt overwaaien uit Engeland en heeft daar een positieve invloed gehad. De cursus maakt gebruik van aantrekkelijk studiemateriaal.

 

De beginnersmodule bestaat bijvoorbeeld uit acht avonden waarin de hoofdlijnen van het christelijke geloof aan de orde komen. De titel van deze module is ”Wat christenen geloven”.

 

De inhoud van de cursus wordt in overleg met u samengesteld. De vragen waar u zelf mee leeft, komen daardoor in ieder geval aan bod. De eerste module is vooral bedoeld voor mensen die niet geloven, maar die toch belangstelling hebben voor het christelijke geloof. De redenen kunnen verschillend zijn. Het kan zijn dat u contact hebt met christenen en hun motieven beter wilt leren begrijpen. Ook kan het zijn dat u meer wilt weten over de betekenis van de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. In de eerst module komen vragen aan de orde als: wat is christelijk geloof? Bestaat God? God in ons leven? Wie is Jezus? Wie is de Heilige Geest?

 

De Emmaüs Cursus kent ook modules voor zogenaamde doorgroeiers, dus de mensen die verder willen met het geloof. Deze zijn gericht op mensen die wel geloven, maar op zoek zijn naar verdieping en intensivering. Het kan zijn dat u wilt groeien in gebed, de sacramenten wilt begrijpen of wilt nadenken over leven, sterven en de hoop van een christen.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter