Open Kerk Nijkerk

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Straatevangelisatie huiskamer

NIJKERK - Op zaterdag 20 november is er opnieuw een straatevangelisatie nu vanuit de Huiskamer.

Je bent welkom in het team vanaf 12.15 uur. We beginnen om 12.30 uur met gezamenlijk gebed.

Daarna gaan we de straat op in het centrum van Nijkerk om daar Zijn boodschap van liefde uit te delen, tot ongeveer 16:00 uur.

Dus:

  • 12:15 Huiskamer open;
  • 12:30 voorbede
  • 13:00 -16:00 goede nieuws delen op straat

Op deze zaterdagmiddag is de Huiskamer ook open van 14:00 tot 17:00 uur voor bezoekers. Als je iemand kent die nog nooit in de huiskamer is geweest breng die eens mee. Iedereen is welkom. Wij hopen jullie op zaterdag 20 november te ontmoeten.

Breadcrumbs

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter