De Christelijke Gereformeerde Kerk De Kandelaar Nijkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk wil bewust staan in de voortzetting van de reformatorische traditie en daarom leven naar Schrift en belijdenis en dit invulling geven in de praktijk van het levens. De zondagse erediensten vormen het hart van het gemeentelijke leven.

kandelaar cgk nijkerk

Er is in verhouding veel jeugd; de gemiddelde leeftijd in de gemeente is ongeveer 33 jaar.  Er is een zondagsschool, catechisaties (voor jongeren vanaf 10 jaar) en er zijn vier jeugdverenigingen.  Verder zijn er verschillende Bijbelstudie groepen en verenigingen, waarin de bijbel en het christelijk geloof wordt bestudeerd, maar waarin ook wordt omgekeken naar zieken en hulpbehoevenden.