Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Dominee De Wilde doet intrede in de Hervormde Gemeente Nijkerk

Zondag 29 juni 2014 is proponent M.K. de Wilde afkomstig uit de Hervormde Gemeente van Groot Ammers bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente Nijkerk.

Proponent M.K. de Wilde is bevestigd in een kerkdienst in de historische Grote Kerk van Nijkerk. De dienst werd geleid door dominee A. Bloemendal uit de hervormde gemeente Groot-Ammers en doctor A.J. Kunz uit de hervormde gemeente van Katwijk aan Zee. Proponent De Wilde is bevestigd met als tekst Handelingen 20:24 “Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade“. Aan de handoplegging namen deel de predikanten Bloemendal, Van Daalen, Klaassen, Kunz, Russcher,  Voets en ouderling Hop.


's Middags om 14:30 uur heeft dominee De Wilde intrede gedaan in Hervormde Gemeente Nijkerk (wijkgemeente 3) in een kerkdienst in de Grote Kerk. De kerk heeft vorig jaar de nominatie mooiste kerktoren van Nederland gekregen. De tekst voor de prediking was Johannes 3: 30 „Hij moet meer worden, ik echter minder". Dominee De Wilde is toegesproken door vertegenwoordigers van de burgelijke overheid en de kerkelijke gemeente. 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter