Een enthousiaste groep mensen afkomstig uit verschillende kerken in Nijkerk hebben een ‘open huiskamer’ gecreëerd in het midden van de stad: “De Huiskamer”. Iedereen kan hier binnenlopen voor een kopje koffie, een gesprek, een luisterend oor en gebed. Wij heten u allemaal van harte welkom

Het gebouw Oostereind 2a (achter de Zeeman) is vanaf 1 oktober 20014 gehuurd. Zo kan in het centrum van Nijkerk een Huis van Ontmoeting en Gebed aanwezig zijn waar alle Nijkerkers en anderen welkom zijn. Vroeger was dit pand in gebruik bij de hervormde gemeente De Fontein. Doordat zij een nieuwe kerk hebben gekregen wordt het Oostereind niet langer gebruikt. Alle gemeentelijke activiteiten zijn nu in de nieuwe kerk gelokaliseerd.

De naam die het gebouw heeft is: “De Huiskamer”. Hiermee geven wij uiting aan het verlangen dat wij hebben voor Nijkerk: een plaats van ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mensen en Jezus Christus. De Huiskamer wil een plek zijn waar aandacht is voor elkaar, gezelligheid, rust en gebed. Naast het genieten van een lekker bakje koffie, is het mogelijk om te praten over de diepere levensvragen. 
Het bestuur van de stichting is een afspiegeling van alle deelnemende kerken.

Oudere info vanuit de kerken

De Fontein

NIJKERK - De Fontein is een relatief jonge gemeente en bestaat nu zo'n 20 jaar. De nevenruimten zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik, ook voor buurtactiviteiten.

Een opvallend element in de kerk is de kanselaar, een spreekgestoelte in de vorm van een ramshoorn, een combinatie van een kansel en een lessenaar.

De nieuwe Fonteinkerk in Nijkerk

Aan de buitenzijde is het kruis op het dak –in het donker aangelicht– in het oog springend. „Het kruis is onderwerp van discussie, en dat is een goede zaak”.

De kerk is gebouwd naar een concept van Mari Baauw van Royal Haskoning door aannemer Roelofs & Haasse uit Rijssen.

Aankondiging viering 4 maart 2023

Zaterdag 4 maart 2023 om 19.00 uur is er een Woord- en Communieviering in de RK St. Catharinakerk in Nijkerk.

Voorganger is diaken Rini Bouwman. De muziek wordt verzorgd door ‘Ad Musica’ uit Woudenberg.

Ook is er KinderWoordDienst voor jeugd in de basisschoolleeftijd.

Na afloop is er gelegenheid voor koffie en ontmoeting in het naastgelegen St. Jan.

Dankdag 2023 Kruiskerk

Klokgelui voor Israël

NIJKERK - Vanuit kerken in de Bommelerwaard is het initatief genomen de klokken te gaan luiden als teken van steun aan Israël en als roep om gerechtigheid en vrede. Dit klokgelui zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 oktober 2023 van 19.00 tot 19.15 uur. Dit is ongeveer aan het begin van de joodse sjabbat, een week na de brute aanval van Hamas. Het is tevens een appèl tot aanhoudend gebed om Gods ontferming voor de getroffenen.

Ook elders in het land kunnen kerkelijke gemeenten met een kerkklok zich aansluiten bij dit initiatief. Kerken die besluiten mee te doen, worden verzocht de volgende toelichting te verspreiden (bij voorkeur letterlijk, zodat het één gezamenlijk ‘geluid’ is):

Op vrijdagavond 13 oktober 2023 luidt de kerkklok van 19.00 tot 19.15 uur als teken van steun aan Israël en als roep om gerechtigheid en vrede.

Ook een aantal Nijkerkse kerken zullen hier gehoor aan geven.

Dodenherdenking 2023

NIJKERK - Op initiatief van het Overlegorgaan Kerken in Nijkerk vindt in de Grote Kerk een bezinningssamenkomst plaats op donderdag 4 mei 2023. De aanvang is 18.15 uur. Wie de samenkomst bezoekt, kan na afloop desgewenst aansluiten bij de stille tocht.

Oorlogsmonument Nijkerk

Livestream dodenherdenking Nijkerk

Joomla