Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De Grote Hervormde Kerk in Nijkerk

NIJKERK - MissieNederland (voormalig EA/EZA) organiseert van 17 t/m 24 januari weer de jaarlijkse Week van Gebed.

Het thema is dit jaar ‘Het woord is aan jou’, naar aanleiding van de woorden uit 1 Petrus 2 vers 9: ‘opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’. Deze woorden van Petrus nodigen uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. Wij brengen dit initiatief graag onder de aandacht van gezinnen, omdat het materiaal gezinnen kan ondersteunen bij het gezamenlijk bidden en Bijbel lezen.

week van gebed

Daarom zullen op zondag 17 januari gebedsfolders liggen bij de uitgangen van de kerken. Er zijn dit jaar twee soorten folders: één voor volwassenen/ gezinnen (één per gezin) en één voor tieners. Neem deze folders vooral mee! De Week van Gebed is ook bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. In Nijkerk is hier- voor vanaf zondag 17 januari t/m zaterdag 23 januari iedere avond gelegenheid in de Huiskamer, Oosterstraat 2a (achter de Zeeman). Deze gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Jong en oud zijn hier van harte welkom!

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter