Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De Grote Hervormde Kerk in Nijkerk

NIJKERK - Wellicht ken je hem wel; de vrolijk gekleurde caravan die op verschillende plekken in Nijkerk halt houdt om kinderen uit de buurt een gezellig clubuur te bieden. Nog nooit geweest? Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom in De Rank.

de rank nijkerk

Al meer dan dertig jaar rijdt kindercaravan De Rank door Nijkerk. In het begin was het inderdaad een opgeknapte caravan, maar die heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een omgebouwde winkelwagen.


Kindercaravan De Rank wil jonge kinderen in contact brengen met de blijde boodschap van God. Dat doet zij vanuit de gedachte dat als kinderen niet naar de kerk kunnen, de kerk naar de kinderen toekomt. Daarom is ook niet gekozen voor een vast clubgebouw. Hoewel de Rank zich richt op kinderen die bijna of nooit in de kerk komen, zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd welkom. Tijdens een clubuur wordt door twee leidsters met de kinderen gebeden, uit de Bijbel gelezen en gezongen. Ook wordt een tekst geleerd en geknutseld aan een werkje. Elke week draait het om een verhaal uit de Bijbel en elke maand staat een ander thema centraal.

Om De Rank te laten rijden en een clubuur te organiseren, zijn heel wat mensen actief. Naast de clubleiding die in de wagen werkt, is er een voorbereidende werkgroep die bedenkt welke thema’s er behandeld kunnen worden. Zij zoekt de teksten, de verhalen, de liedjes en de bijpassende werkjes bij elkaar. De clubleiding hoeft dus niet zelf iedere week een programma te bedenken en dat scheelt veel tijd. Verder zijn er medewerkers bezig met het onderhoud van de clubwagen van De Rank, met de schoonmaak en organisatie en natuurlijk zijn er ook chauffeurs nodig om De Rank heen en terug te brengen van de stalling naar de clublocatie.
De Rank wordt georganiseerd vanuit de gereformeerde kerk in Nijkerk, maar er zijn ook mensen van andere kerken bij betrokken. Als je het leuk vindt om mee te helpen met dit leuke evangelisatieproject, dan vinden de Rank-medewerkers het fijn om iets van je te horen. Zij zijn regelmatig op zoek naar clubleiding, maar ook naar andere vrijwilligers.

Waar vind ik de Rank?
Maandag 18.30-19.30 uur: Kievitslaan (Wulfshoeve)
Dinsdag 18.30-19.30 uur: Galjoen (school Holk)
Woensdag 18.30-19.30 uur: Vlinderlaan (school De Hoeksteen)

De Rank staat hier elke week tot aan 17 maart (m.u.v. vakanties).

Op zaterdag 17 maart 2012 vindt er een feestelijke afsluiting van het seizoen plaats. Dit is van 14.00-16.00 uur in het wijkcentrum Corlaer. Cabaretier Ruurd Walinga speelt dan zijn kindervoorstelling. De toegang is gratis alle kinderen van 4-12 jaar!

Voor meer informatie: www.deranknijkerk.nl.

Advertenties

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter