Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Hulp in Oost Europa

Hulp in Oost Europa

En dan zie ik ineens de grote caravan (nu leeg) weer staan aan de Sparreboomstraat. Wouter en Hanneke Kronenburg zijn weer thuis!  Begin april van elk jaar begint het weer bij hen te kriebelen. Er wordt dan goed nagedacht over wat wel en niet meegenomen wordt aan spullen die ze zelf in vijf maanden van afwezigheid nodig hebben en wat ze willen uitdelen in de Oost-Europese landen.

 

Wouter is een echte techneut, gespecialiseerd in computers, en Hanneke heeft zich toegelegd op het Hongaars. En met Duits en Engels kom je een heel eind in de wereld.
De grote transporten van de vele ingezamelde computers worden door andere hulporganisaties meegenomen. Vaak gaat dit met een transportbedrijf mee, waarvoor de kosten dan voor eigen rekening zijn. Af en toe zijn er giften vanuit de gemeente Fontein of van vrienden.

Al ruim tien jaar reizen deze twee actieve mensen door Oost Europa. Het begon met een vakantiereis, voorafgegaan door een ‘kuurreis’ van Hanneke in 1985. Zij had ernstige rugklachten. Massage, warmwaterbaden en andere medicinale voorzieningen bracht het echtpaar ertoe meerder keren naar Hongarije te reizen. Door hun ‘normale’ kerkgang in de buurt van de camping, ontmoetten zij een predikante, die hen attendeerde op het evangelisatiewerk voor kinderen. Die Vakantie Bijbelclub werd in een school gehouden, waar ze dat jaar voor het laatst in mochten. Voor de hand lag de vraag: ‘hoe zouden we kunnen helpen?’ ‘Computers’ was het antwoord. De staatsschool zag het helemaal zitten toen het andere jaar een veelvoud aan computers werd geschonken. De kinderen mochten in het gebouw blijven!

Wat drijft deze mensen uit Nijkerk: ‘Liefde tot God en daardoor tot de medemens. Hij geeft ons zoveel en daarvan willen wij iets teruggeven’. Dat geloofselement levert ‘onbegrip’ op, maar men is uiteraard blij met alle hulp uit dat rijke Westen. Het werk begon in Heves, toen naar Aszalo, Debrecen, projecten in Roemenië, Oekraïne en Hongarije. Overal wordt zo nodig onderhoud gepleegd, geïnstalleerd en bijvoorbeeld ook voorlichting gegeven via Soft Tulip (een organisatie voor meervoudig gehandicapte kinderen).

Naast al dit belangeloze werk van Wouter en Hanneke mochten ze soms wonderen beleven: transporten die op wonderlijke wijze over de grens kwamen, een zwijgend autistisch kind dat ineens ging spreken. Veel mensen zijn bereid te helpen voor de opslag van goederen. Er wordt samengewerkt met de Nijkerkse Stichting de Hoepel en Dorcas.

Vijf maanden per jaar wordt door het echtpaar Kronenburg ‘ongeplande’  hulpverlening gecombineerd met een stukje vakantie. Beiden zijn dankbaar voor de kracht die God hen geeft én voor de ondersteunende gebeden van mensen om hen heen. Giften voor transport van goederen zijn altijd welkom! De diaconie van de Fontein zamelt ze in onder bankrek.nr. 3478.36.038 (projecten Wouter Kronenburg).

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter