Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Gebedskringen

Al een paar jaar komen een aantal mensen van verschillende kerkelijke achtergronden op vrijdagavond in het Oostereind (achter de Zeeman) in gebedskring bij elkaar. De aanvangstijd is 19.30 uur. Er wordt gebeden voor alle voorgangers, ouderlingen, pastorale en evangelisatiemedewerkers enzovoorts. Ook op de eerste woensdag van de maand (uitgezonderd schoolvakanties) komt er een groep bij elkaar in Het Gasthuus, bij de Grote Kerk in Nijkerk. Aanvang 9.30 uur.

 

Waarom deze gebedskringen?

Er is in deze tijd een grote behoefte aan gelovigen die bereid zijn bij elkaar te komen om te bidden. Er is een behoefte aan voorbidders die voor Gods troon komen en zich uitstrekken naar Zijn genade en medeleven voor de stad. Er is behoefte aan gebedsstrijders die vasthoudend bidden. Er is behoefte aan mensen die zich willen verootmoedigen vanwege de verdeeldheid van de kerken en die bidden voor eenheid.

Er zijn zegeningen en bewegingen van God die niet kunnen plaatsvinden totdat iemand ze geboren laat worden in gebed. Zelfs de Here Jezus werd deze aarde binnengeleid door voorbede. Herinner je je de bijbelse verhalen over Simeon en Anna? Zij waren allebei voorbidders, gebedsstrijders van God. Zij hadden jaren in geestelijke rouw doorgebracht, biddend om de komst van de Messias. Maar toen ze klaar waren, ervoeren ze de troost van de Heilige Geest. Want toen ze Jezus als baby in de tempel zagen, herkende ze Hem en verheugden zich.

Als jij jezelf afvraagt of je een van hen bent die geroepen zijn tot voorbede, dan ben je het waarschijnlijk. God roept overal gelovigen om die unieke rouw en troost te ervaren die alleen voorbidders kennen. Hij roept jou om je leven neer te leggen om voor anderen te bidden. Natuurlijk hoeft dat niet in een groep, maar begin er vandaag mee, met biddend strijden voor deze stad. Opdat God weer een opwekking zal geven en de kerk haar plaats weer zal innemen.

Dat er in plaats van verdeeldheid weer eenheid zal zijn in deze plaats. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te bidden, op vrijdagavond of woensdagmorgen. Doel en samenstelling. Deze kringen bidden voor kerk en de stad. Als u niet hardop wilt bidden, is dat geen probleem. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. De kringen variërend in omvang van acht tot vijftien mensen. Zij staan open voor iedereen, ongeacht de kerkelijke gezindte.

Hoe doen we het? We lezen samen een stukje uit de Bijbel of een bijbels dagboek. Dan gaan we bidden. De samenkomsten duren ongeveer een uur. Gebedspunten mag u altijd doormailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hiermee wordt vertrouwelijk omgegaan. Er is ook gelegenheid voor u te laten bidden. Bent u ziek, is er een andere nood; een aantal kringleden wil graag met en voor u bidden.

Advertenties

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter