NIJKERK - De kerken van Nijkerk werken bij evangelisatie activiteiten samen in NICEA.

Dit betekent Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten.


NICEA verzorgt de pagina "Geloven in Nijkerk"  in de Stad Nijkerk. 

Ook organiseert NICEA de jaarlijks de kerstwandeling.

 

Verder is NICEA betrokken bij de Huiskamer in de Nijkerkse binnenstad.

Aan dit samenwerkingsorgaan nemen vrijwel alle kerken en christelijke gemeentes in Nijkerk deel. Zoals Life, Family Church, Streams, de Kandelaar, st. Catharina en alle PKN kerken. Met de Hersteld Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente zijn goede contacten.

Voorzitter van Nicea is Ds. T.C. Verhoef.