NIJKERK Wel eens van OOK gehoord? Het staat voor: Overleg Orgaan Kerken in Nijkerk. Er zijn in de gemeente Nijkerk 21 kerken die uitgenodigd worden voor dit overleg. Er worden actuele thema’s besproken en gekeken op welke gebieden krachten kunnen worden gebundeld om visie neer te zetten en/of kan worden voorzien in behoeften en noden.

De veelkleurigheid van God komt zeker naar voren tijdens zo’n overleg, waarin duidelijk wordt dat sommige thema’s overlappen en anderen niet. Maar het belangrijkste is onze eenheid in God!

Welke maatschappelijke thema’s komen ook terug in de kerk en hoe kan de kerk hierin een rol spelen? Welke kerken herkennen zich hier in en kan er worden samengewerkt tot een oplossing of idee?

Ook praktische zaken komen naar voren; hoe communiceren kerken met hun leden (nieuwe apps en middelen)? Vacatures voor diaconie worden besproken en dergelijke. Het is interessant om te weten wat er in kerken in Nijkerk gebeurd, elkaar tot steun te kunnen zijn, van elkaar te leren en te bemoedigen.

Bron: Familychurch.nl

copyright

U bent hier!