Er zijn bloemen en fleurige verrassingsdoosjes om weg te geven op deze Goede Vrijdag. Voor en rondom de Huiskamer delen we onze geschenken uit. ‘Zomaar? Voor mij? Wat lief!’ Verrast laat deze vrouw zich blij maken met de boodschap van Pasen. En zo zijn er meer. ‘Wat een mooi idee!’ ‘Waar gaat dat vanuit?’

Op deze manier kunnen we vertellen over de Huiskamer, maar veel belangrijker, over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Aanpakken van een gratis bloem is voor veel mensen geen probleem. Leuke actie. Net als een gratis dagblad dat je krijgt aangeboden. Maar dan komt het. Waaròm we dit doen.‘We willen u blij maken met de boodschap van Pasen. Kent u die?’

Veel mensen knikken bevestigend. Dat weten ze wel. Iets met het sterven van Jezus, toch? Maar dan moeten ze nodig naar huis.Een vrouw op de markt zet haar boodschappentas neer. Zo heeft ze haar handen vrij om een bloem te kiezen. ‘Deze roos is wel erg mooi’ zucht ze voldaan. Dan vinden haar vingers het boekje dat aan de stengel vastzit.

‘Dat gaat over Pasen.’ leg ik uit. Betekent het paasfeest iets voor u?‘Daar wil ik niet over praten.’ zegt ze afwijzend.‘Dat is jammer. Is er iets gebeurd misschien, dat u dat niet kunt?’

‘Dat niet. Ik vind het gewoon moeilijk.’Ik knik begrijpend. Een andere vrouw komt erbij staan. Zij wil graag een verrassingsdoosje. Ook daar zit een boodschap in. ‘Jezus overwon de dood. Hij leeft.’‘ Ja mooi. zegt ze. ‘Zo is het.’ De ogen van de vrouw met de bloem schieten onzeker heen en weer. Dan stelt ze mij de vraag. ‘Gelooft u dat zelf dan?’

‘Met heel mijn hart. Hoe zou ik kunnen leven zonder te weten dat Jezus leeft!’ Eenvoudig deel ik het evangelie. ‘We mogen geloven als een kind. Wij volwassenen maken het vaak zo moeilijk.’‘ Dat klopt wel ja’ zucht ze dan. ‘U praat er gewoon over.’ Dan pakt ze resoluut haar roos en legt hem voorzichtig op haar boodschappen. ‘Bedankt voor de bloem.’

‘En u bedankt voor het gesprek. Ik glimlach. ‘U heeft toch gepraat!’ Even kijkt ze me verbaasd aan. Dan lacht ze ook. ‘Je hebt gelijk.’ zegt ze dan. ‘En het viel mee. ’Een vrouw met een kleurige hoofddoek pakt dankbaar een roos uit de mand. Vragend kijkt ze me aan. ‘Voor Pasen, alstublieft.’ Kennelijk verstaat ze me niet, want ze blijft me aankijken. ‘Jezus.’ probeer ik. ‘Isa.’

Ze aarzelt. ‘Isa’ begrijpt ze wel.‘Het is goed hoor, hij is voor u.’ Onzeker legt ze de bloem in haar mand en loopt weg.Ook kinderen willen verrast worden en lezen de Bijbeltekst uit het doosje hardop voor. Zo klinkt het evangelie uit de mond van kinderen over de markt.Dan komt de buitenlandse vrouw terug. ‘Ik kan niet.’ zegt ze spijtig. Blijkbaar past Isa niet in haar geloof.Vertwijfeld staar ik haar na met de roos in mijn hand. De laatste. Voor mij stopt opeens een man in een rolstoel. Afwachtend kijkt hij op.‘Voor u meneer.’ zeg ik verheugd. ‘Omdat het toch weer Pasen wordt.’Zijn ogen beginnen te glanzen. ‘Ik weet wat dat betekent’ glimlacht hij. Onze Heer is opgestaan. Ik wens u heel goede Paasdagen!’

 

Oudere info vanuit de kerken

Kerk in Actiedagen

Heeft diaconaat jouw hart?

Vind je het belangrijk om daarbij oog te hebben voor iedereen en je door anderen, dichtbij en ver weg, te laten inspireren?

Kom dan naar een van de 2 Kerk in Actiedagen!

Het thema is: Ga mee! Wereldwijd samen in actie. Op 11 november in Apeldoorn, op 25 november in Gouda.

Zie voor meer informatie en aanmelding de website van de .Protestantse Kerk

Kruiskerk Nijkerk

NIJKERK - De Kruiskerk belijdt Jezus Christus als de gestorven en opgestane Heer en wil door woord en daad God eren in de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de naaste.

Zij wil een kerk zijn die het lichaam van Christus is, met al zijn afzonderlijke leden, ieder met zijn eigen taak, ieder met zijn eigen mogelijkheden, ieder met zijn eigenheid, ieder voor zich onmisbaar, onvervangbaar ook, maar afhankelijk van elkaar, samen een lichaam, in dienst van elkaar en van het hoofd, Christus. Zij wil, kortom, een kerk zijn waarvan het fijn is om erbij te horen.

De Kruiskerk vindt u aan de Frieswijkstraat ter hoogte van de rotonde met de Fontein. De kerkdiensten zijn om 9:30 uur en 18:30 uur (soms ook 17:00 uur). De Kruiskerk te Nijkerk is een moderne kerk zonder pilaren met een prima akoestiek en recentelijk geheel vernieuwd. Alle bezoekers hebben dan ook een goede kijk- en luisterplaats. Hoewel er 800 mensen in de kerk kunnen, ontstaat er door de opstelling van de kerkbanken een zeer intieme sfeer. De huidige is gebouwd nadat de oude kerk in 1975 door brand is verwoest.

Gereformeerde kerk

God heeft de wereld lief God bestaat uit drie Personen: Vader, Zoon en Geest. We geloven dat God de aarde heeft gemaakt. Hij maakte ook mensen, met verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te kiezen. De eerste mensen kozen al snel tegen God, hun Schepper, waardoor de relatie verstoord werd. Dit wordt de "zondeval" genoemd. Sindsdien zondigen alle mensen. Maar God geeft nog steeds om wat Hij gemaakt heeft. Hij heeft zijn schepping zo lief, dat Hij de beschadigde relatie weer goed wil maken en de straf, als gevolg van de schuld, wil wegnemen. Hij beloofde dit direct na de zondeval.

Paasjubel op de begraafplaats

NIJKERK - Paasochtend bent u hartelijk welkom om Paasliederen te zingen op de plek waar de dood lijkt te regeren. Op onze begraafplaats willen we op jubelklanken laten horen, want de Heer is waarlijk opgestaan!

Kom en doe mee om deze Paasdag, voorafgaande aan allerlei kerkdiensten, de lof te zingen aan Hem, Die werkelijk een nieuw en onvergankelijk leven heeft geopenbaard: Jezus Christus.

In Zijn opstanding vinden wij hoop, want de verzoening is blijkbaar een feit. Zijn opstanding is een garantie voor onze opstanding en dus ook hoop voor hen die ons zijn voorgegaan.

Door Zijn opstandingskracht worden ook wij opgewekte mensen. Hartelijk welkom Eerste Paasdag, om 8.30u. op de begraafplaats.

Namens de gezamenlijke kerken van Nijkerk, T.C. Verhoef

Klokgelui voor Israël

NIJKERK - Vanuit kerken in de Bommelerwaard is het initatief genomen de klokken te gaan luiden als teken van steun aan Israël en als roep om gerechtigheid en vrede. Dit klokgelui zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 oktober 2023 van 19.00 tot 19.15 uur. Dit is ongeveer aan het begin van de joodse sjabbat, een week na de brute aanval van Hamas. Het is tevens een appèl tot aanhoudend gebed om Gods ontferming voor de getroffenen.

Ook elders in het land kunnen kerkelijke gemeenten met een kerkklok zich aansluiten bij dit initiatief. Kerken die besluiten mee te doen, worden verzocht de volgende toelichting te verspreiden (bij voorkeur letterlijk, zodat het één gezamenlijk ‘geluid’ is):

Op vrijdagavond 13 oktober 2023 luidt de kerkklok van 19.00 tot 19.15 uur als teken van steun aan Israël en als roep om gerechtigheid en vrede.

Ook een aantal Nijkerkse kerken zullen hier gehoor aan geven.

Hoe groen is de bijbel?

NIJKERK - Vijf webinars over groene exegese voor voorgangers en theologen De actuele problemen rondom klimaat en biodiversiteit en de samenhang met sociaal onrecht houden kerken en voorgangers bezig. Bijbelse inzichten kunnen daarbij helpen.

Daarom komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dit najaar met webinars over ‘groene exegese’ – gedegen Bijbeluitleg én handvatten voor verwerking in de gemeente.

Het gaat onder meer over het heersen van de mens als beeld van God (Genesis 1), over de systeemkritiek van de profeten, en over de vernietiging van de aarde volgens Openbaring.

De webinars worden gegeven door experts van het NBG en enkele gastsprekers, zoals Trees van Montfoort en Paul Schenderling.

De webinars zijn gratis te volgen en worden gehouden op maandagen van 10 oktober tot en met 14 november. Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/webinars.

 

 

Joomla