Er zijn bloemen en fleurige verrassingsdoosjes om weg te geven op deze Goede Vrijdag. Voor en rondom de Huiskamer delen we onze geschenken uit. ‘Zomaar? Voor mij? Wat lief!’ Verrast laat deze vrouw zich blij maken met de boodschap van Pasen. En zo zijn er meer. ‘Wat een mooi idee!’ ‘Waar gaat dat vanuit?’

Op deze manier kunnen we vertellen over de Huiskamer, maar veel belangrijker, over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Aanpakken van een gratis bloem is voor veel mensen geen probleem. Leuke actie. Net als een gratis dagblad dat je krijgt aangeboden. Maar dan komt het. Waaròm we dit doen.‘We willen u blij maken met de boodschap van Pasen. Kent u die?’

Veel mensen knikken bevestigend. Dat weten ze wel. Iets met het sterven van Jezus, toch? Maar dan moeten ze nodig naar huis.Een vrouw op de markt zet haar boodschappentas neer. Zo heeft ze haar handen vrij om een bloem te kiezen. ‘Deze roos is wel erg mooi’ zucht ze voldaan. Dan vinden haar vingers het boekje dat aan de stengel vastzit.

‘Dat gaat over Pasen.’ leg ik uit. Betekent het paasfeest iets voor u?‘Daar wil ik niet over praten.’ zegt ze afwijzend.‘Dat is jammer. Is er iets gebeurd misschien, dat u dat niet kunt?’

‘Dat niet. Ik vind het gewoon moeilijk.’Ik knik begrijpend. Een andere vrouw komt erbij staan. Zij wil graag een verrassingsdoosje. Ook daar zit een boodschap in. ‘Jezus overwon de dood. Hij leeft.’‘ Ja mooi. zegt ze. ‘Zo is het.’ De ogen van de vrouw met de bloem schieten onzeker heen en weer. Dan stelt ze mij de vraag. ‘Gelooft u dat zelf dan?’

‘Met heel mijn hart. Hoe zou ik kunnen leven zonder te weten dat Jezus leeft!’ Eenvoudig deel ik het evangelie. ‘We mogen geloven als een kind. Wij volwassenen maken het vaak zo moeilijk.’‘ Dat klopt wel ja’ zucht ze dan. ‘U praat er gewoon over.’ Dan pakt ze resoluut haar roos en legt hem voorzichtig op haar boodschappen. ‘Bedankt voor de bloem.’

‘En u bedankt voor het gesprek. Ik glimlach. ‘U heeft toch gepraat!’ Even kijkt ze me verbaasd aan. Dan lacht ze ook. ‘Je hebt gelijk.’ zegt ze dan. ‘En het viel mee. ’Een vrouw met een kleurige hoofddoek pakt dankbaar een roos uit de mand. Vragend kijkt ze me aan. ‘Voor Pasen, alstublieft.’ Kennelijk verstaat ze me niet, want ze blijft me aankijken. ‘Jezus.’ probeer ik. ‘Isa.’

Ze aarzelt. ‘Isa’ begrijpt ze wel.‘Het is goed hoor, hij is voor u.’ Onzeker legt ze de bloem in haar mand en loopt weg.Ook kinderen willen verrast worden en lezen de Bijbeltekst uit het doosje hardop voor. Zo klinkt het evangelie uit de mond van kinderen over de markt.Dan komt de buitenlandse vrouw terug. ‘Ik kan niet.’ zegt ze spijtig. Blijkbaar past Isa niet in haar geloof.Vertwijfeld staar ik haar na met de roos in mijn hand. De laatste. Voor mij stopt opeens een man in een rolstoel. Afwachtend kijkt hij op.‘Voor u meneer.’ zeg ik verheugd. ‘Omdat het toch weer Pasen wordt.’Zijn ogen beginnen te glanzen. ‘Ik weet wat dat betekent’ glimlacht hij. Onze Heer is opgestaan. Ik wens u heel goede Paasdagen!’

 

Oudere info vanuit de kerken

Hervormingsavond 2023

NIJKERK - Dat de Reformatie begon in 1517, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen openbaar maakte, is algemeen bekend. Maar weet u ook welke betekenis de synode van Emden in 1571 voor de voortgang van de Reformatie heeft gehad? En wat heeft dit ons te zeggen?
 
Rond deze vragen zal drs. Christa Boerke, docente Nederlandse Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK) een referaat ‘Emden 1571 - ver verleden of les voor het heden?’ houden tijdens de Hervormingsavond die D.V. woensdag 25 oktober 2023 in de Opstandingskerk, Hoefslag 132, gehouden zal worden. De avond begint om 19.30u. De opening wordt verzorgd door ds. E. van den Noort uit Nijkerk.
 
De Hervormingsavond zal ook uitgezonden worden via de website van Hervormd Nijkerk https://hervormdnijkerk.nl
 
De collecte is bestemd stichting In de Rechte Straat en zal ten goede komen aan het project ‘Kerkplanting in de Alpen’. Ds. Peter Drost is als missionair predikant aan dit gemeentestichtingsproject in Graz (Oostenrijk) verbonden.

Hoe groen is de bijbel?

NIJKERK - Vijf webinars over groene exegese voor voorgangers en theologen De actuele problemen rondom klimaat en biodiversiteit en de samenhang met sociaal onrecht houden kerken en voorgangers bezig. Bijbelse inzichten kunnen daarbij helpen.

Daarom komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dit najaar met webinars over ‘groene exegese’ – gedegen Bijbeluitleg én handvatten voor verwerking in de gemeente.

Het gaat onder meer over het heersen van de mens als beeld van God (Genesis 1), over de systeemkritiek van de profeten, en over de vernietiging van de aarde volgens Openbaring.

De webinars worden gegeven door experts van het NBG en enkele gastsprekers, zoals Trees van Montfoort en Paul Schenderling.

De webinars zijn gratis te volgen en worden gehouden op maandagen van 10 oktober tot en met 14 november. Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/webinars.

 

 

Grote Kerk van Nijkerk open in de zomermaanden 2023.

NIJKERK - De Grote Kerk van Nijkerk is een historisch en monumentaal gebouw dat dateert uit de 15e eeuw. De kerk heeft een indrukwekkend Van Deventer-orgel uit 1756, dat regelmatig bespeeld wordt tijdens concerten en kerkdiensten.

In de zomermaanden is de kerk open voor publiek op zaterdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur. Iedereen is welkom om de kerk van binnen te bekijken, voor een moment van bezinning of voor een goed gesprek.

Ook kan men de toren beklimmen en genieten van het uitzicht over Nijkerk en omgeving. In augustus 2023 zijn er verschillende activiteiten gepland in de Grote Kerk, zoals orgelconcerten op 5 en 29 augustus en een openluchtdienst op 20 augustus.

Voor meer informatie over de Grote Kerk en het programma kunt u terecht op de website www.hervormdnijkerk.nl

Kruiskerk Nijkerk

NIJKERK - De Kruiskerk belijdt Jezus Christus als de gestorven en opgestane Heer en wil door woord en daad God eren in de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de naaste.

Zij wil een kerk zijn die het lichaam van Christus is, met al zijn afzonderlijke leden, ieder met zijn eigen taak, ieder met zijn eigen mogelijkheden, ieder met zijn eigenheid, ieder voor zich onmisbaar, onvervangbaar ook, maar afhankelijk van elkaar, samen een lichaam, in dienst van elkaar en van het hoofd, Christus. Zij wil, kortom, een kerk zijn waarvan het fijn is om erbij te horen.

De Kruiskerk vindt u aan de Frieswijkstraat ter hoogte van de rotonde met de Fontein. De kerkdiensten zijn om 9:30 uur en 18:30 uur (soms ook 17:00 uur). De Kruiskerk te Nijkerk is een moderne kerk zonder pilaren met een prima akoestiek en recentelijk geheel vernieuwd. Alle bezoekers hebben dan ook een goede kijk- en luisterplaats. Hoewel er 800 mensen in de kerk kunnen, ontstaat er door de opstelling van de kerkbanken een zeer intieme sfeer. De huidige is gebouwd nadat de oude kerk in 1975 door brand is verwoest.

Gereformeerde kerk

God heeft de wereld lief God bestaat uit drie Personen: Vader, Zoon en Geest. We geloven dat God de aarde heeft gemaakt. Hij maakte ook mensen, met verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te kiezen. De eerste mensen kozen al snel tegen God, hun Schepper, waardoor de relatie verstoord werd. Dit wordt de "zondeval" genoemd. Sindsdien zondigen alle mensen. Maar God geeft nog steeds om wat Hij gemaakt heeft. Hij heeft zijn schepping zo lief, dat Hij de beschadigde relatie weer goed wil maken en de straf, als gevolg van de schuld, wil wegnemen. Hij beloofde dit direct na de zondeval.

De Fontein

NIJKERK - De Fontein is een relatief jonge gemeente en bestaat nu zo'n 20 jaar. De nevenruimten zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik, ook voor buurtactiviteiten.

Een opvallend element in de kerk is de kanselaar, een spreekgestoelte in de vorm van een ramshoorn, een combinatie van een kansel en een lessenaar.

De nieuwe Fonteinkerk in Nijkerk

Aan de buitenzijde is het kruis op het dak –in het donker aangelicht– in het oog springend. „Het kruis is onderwerp van discussie, en dat is een goede zaak”.

De kerk is gebouwd naar een concept van Mari Baauw van Royal Haskoning door aannemer Roelofs & Haasse uit Rijssen.

Joomla