NIJKERK - Buiten regent het, maar binnen schijnt de zon. Opgewekt schuift onze gast aan tafel. Zijn ogen stralen. ‘Vind je mij niet bruin?’ lacht hij. Hij is net terug van vakantie in Portugal. Een zonvakantie dat is duidelijk. Jaloersmakend verhaalt hij van de vliegreis, het hotel en de uitstapjes. De foto’s worden uitgebreid bewonderd. De koffie lijkt even beter te smaken, alsof we met hem aan het strand zitten met uitzicht op zee.

Zodra er gasten druipend en rillend binnenkomen wijst onze bruine jongeman op zijn getinte wangen en stelt hij de vraag. Het werkt. Geen gast die nog klaagt maar juist glimlachend bijschuift. Deze middag is er inderdaad genoeg reden om te genieten.

Dankbaar vertelt een gastvrouw over de geboorte van een kleinkind. ‘Zo klein en toch zo’n compleet mensje.’ Nou!’ zegt de vrouw naast haar. ‘Dat ken ik! Mijn kind was veel te vroeg geboren. Het is echt een wonder dat ze het heeft gered. En moet je zien wat een prachtige vrouw het is geworden!’

Ook het nieuwe gastechtpaar geniet. Ze draaien al een paar maanden mee en voelen zich gezegend om in de Huiskamer te mogen werken. ‘We zijn hier zo mooi naartoe geleid.’ vertelt de gastvrouw. ‘We waren vorig jaar op vakantie in New York, waar ook onze zoon woont. Die zondag vonden we daar een evangelische kerk om een dienst bij te wonen. Het was vreemd dat de kerkdeuren gesloten waren. We volgden wat mensen naar de achterkant van het gebouw. Opeens stonden we in een drukke gezellige ruimte waar overal groepjes mensen stonden te praten. ‘Kom erbij!’ wenkten ze ons. ‘En neem wat te eten!’ Toen zagen we op de tafels allerlei lekkere hapjes uitgestald. Ook koffie, thee en frisdrank. Je kon nemen wat je wilde. We voelden ons zo welkom! Het was eigenlijk een kerk zonder preekstoel. Een soort Huiskamer.

De mensen hadden zo’n liefdevolle aandacht voor elkaar. We werden er stil van. Dat bracht ons op het idee om hier in de Huiskamer vrijwilliger te worden. Het is zo fijn om dit werk hier te doen. Je geeft wat je hebt, maar je krijgt ook heel veel terug. We worden telkens weer gezegend als ze weer hier zijn. En zo mooi hoe God je leven kan leiden.’ De vrouw die net binnenkomt knikt instemmend. ‘Dat merk ik ook! Ik heb zolang getobd met depressie en angstgevoelens. Ik wist niet hoe het goed moest komen. Maar ik heb uiteindelijk de goede hulp gekregen. God zorgde voor mij. En als ik terugkijk zie ik hoe bijzonder Hij dat heeft geleid!’ Het regent nog steeds aan het eind van de middag. Maar we zijn gekoesterd onder de Hemelse zon in de kerk zonder preekstoel. Arna van Deelen

Oudere info vanuit de kerken

Going Deep

De Fontein

NIJKERK - De Fontein is een relatief jonge gemeente en bestaat nu zo'n 20 jaar. De nevenruimten zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik, ook voor buurtactiviteiten.

Een opvallend element in de kerk is de kanselaar, een spreekgestoelte in de vorm van een ramshoorn, een combinatie van een kansel en een lessenaar.

De nieuwe Fonteinkerk in Nijkerk

Aan de buitenzijde is het kruis op het dak –in het donker aangelicht– in het oog springend. „Het kruis is onderwerp van discussie, en dat is een goede zaak”.

De kerk is gebouwd naar een concept van Mari Baauw van Royal Haskoning door aannemer Roelofs & Haasse uit Rijssen.

Psalmzangavond met bovenstem 12 mei 2023 Nijkerk Grote Kerk PKN

NIJKERK - Op a.s. vrijdag 12 mei 2023 wordt er een psalmzangavond ter ere van het 250 jarig bestaan van de psalmen gehouden. De psalmen dateren uit 1773 en zijn dus al wat jaartjes oud. De psalmzangavond wordt mede vormgegeven door de bovenstemgroep Barneveld. 

Elke Psalmzang liefhebber kent “de Bovenstem” wel. In vroeger dagen werd de Bovenstem in vrijwel elke kerkdienst gehoord. Krachtige zelfbewuste mannenstemmen ondersteunden dan door de Bovenstem de gemeentezang. Deze tegen melodie is ongeveer 165 jaar geleden ontstaan in de vissersplaatsen rond de oude Zuiderzee. Vissermannen zongen veel aan boord en zo werd aan stemontwikkeling gedaan.

Bij een concert wordt het eerste vers van de Psalm in de normale melodie gezongen. En bij het tweede vers zingen de tenoren de Bovenstem. Dit om het verschil goed uit te laten komen.

De avond vindt om 20.00 uur plaats in de Grote Kerk. Op de avond zal Pieter Heykoop ons muzikaal begeleiden. De meditatie wordt voorzien door Ds. M. Messemaker (Herv. Cillaarshoek) en Ds. W. Visscher (Ger.Gem. Amersfoort).

https://www.hervormdnijkerk.nl/

Grote Kerk van Nijkerk open in de zomermaanden 2023.

NIJKERK - De Grote Kerk van Nijkerk is een historisch en monumentaal gebouw dat dateert uit de 15e eeuw. De kerk heeft een indrukwekkend Van Deventer-orgel uit 1756, dat regelmatig bespeeld wordt tijdens concerten en kerkdiensten.

In de zomermaanden is de kerk open voor publiek op zaterdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur. Iedereen is welkom om de kerk van binnen te bekijken, voor een moment van bezinning of voor een goed gesprek.

Ook kan men de toren beklimmen en genieten van het uitzicht over Nijkerk en omgeving. In augustus 2023 zijn er verschillende activiteiten gepland in de Grote Kerk, zoals orgelconcerten op 5 en 29 augustus en een openluchtdienst op 20 augustus.

Voor meer informatie over de Grote Kerk en het programma kunt u terecht op de website www.hervormdnijkerk.nl

Een nieuw seizoen 22/23

NIJKERK - We staan aan het begin van een nieuw seizoen 2022 -2023. Catechese, gesprekskringen, vergaderingen van kerkenraden en commissies, clubs… er wordt weer van alles voorbereid en georganiseerd. Ik wens u daarbij veel vreugde en inspiratie toe. We voelen ons misschien ook wel onzeker over het komende jaar.

Hoe zal het gaan met Covid, wat zijn de gevolgen van de hoge energieprijzen, hoe lang zal de oorlog in Oekraïne nog duren en hoe kunnen we als gemeente iets betekenen voor vluchtelingen?

Ik wens u / jou temidden van alle activiteiten ook rust en ruimte toe om met elkaar te spreken en te vieren. Elkaar met aandacht en concreet nabij te zijn.

Zodat we - delend vanuit de liefde en genade van Christus - in vrede leven met elkaar.

ds. Wilbert van Iperen

Classis Predikant Veluwe

Classis Veluwe

Joomla