nijkerk huis van gebed

‘Tja… de tijd dat ik nog gezond was..’ Spijtig staart hij voor zich uit. ‘Alles leek toen veel makkelijker.’

Hij schuift zijn lege theekop van zich af. ‘Maar, ik moet wel zeggen, ik ben me nu veel meer bewust van het leven. Niets is meer vanzelfsprekend. Elke dag dat het goed gaat ervaar ik als een geschenk. Ik heb veel meer hulp nodig, maar die krijg ik ook. Mensen van mijn kerk komen me spontaan helpen verhuizen en behangen meteen een muurtje mee als ze er toch zijn. Dat stemt me dankbaar.’

De vrouw tegenover hem knikt instemmend. ‘Ja, wat fijn als mensen naar je om kijken. Ik heb zulke slechte tijden gekend, toen dat juist niet zo was en ik me heel eenzaam voelde. Gelukkig ervaarde ik al die tijd dat God me niet in de steek liet. Maar… je weet nooit wanneer het beter zal gaan. In vertrouwen vooruit kijken. Dat vond ik soms zo moeilijk, en nog steeds..’

Er ontstaat een gesprek over hoe wij als mens de tijd ervaren. Gaat het te snel, te langzaam? Staan we voortdurend onder druk waardoor een dag eindeloos lang lijkt? Of glipt de tijd ongemerkt door onze vingers heen, omdat we er niet bij stil staan? Voor God moet dat heel anders zijn. Voor Hem kan een dag zomaar een eeuw duren, toch? En evengoed andersom. En wat betekent eeuwig? Eeuwige straf, is dat echt zonder eind? Wij kunnen daar als mens niet bij. Wij, tijdgebonden wezens kunnen ons niet voorstellen hoe oneindig onze God is. Zal Jezus spoedig terugkomen? Of neemt Hij de tijd om nog veel mensen bij Hem te brengen? Ook zijn liefde en genade zijn oneindig.

Ons gepeins wordt onderbroken door een opa die met zijn kleinzoon binnenwandelt. Alle aandacht gaat naar het guitige koppie dat verbaasd om zich kijkt. Hij heeft nog alle tijd om de wereld te ontdekken.

‘Ach zo’n lief kleintje.’ verzucht de vrouw naast mij. Het doet haar denken aan haar eigen kind die als baby erg veel huilde. Het was verschrikkelijk. Hij kermde dag en nacht. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik was zo blij dat er uiteindelijk een oorzaak gevonden werd en het beter ging met hem. En met mij…. Je weet wel dat je moet blijven bidden, maar soms duurt het zolang voordat je antwoord krijgt.’ Ze zucht weer. ‘Toch weet ik dat God me hier doorheen heeft geholpen. Anders had ik het nooit volgehouden.’

Al die tijd heeft een vrouw aan de andere kant van de kamer meegeluisterd. Ook zij heeft veel meegemaakt in haar leven. Door ziekte is ze alles kwijtgeraakt. Het leven met haar kind, haar man, haar gewone huiselijke bestaan. Ze zit liever niet aan tafel, en komt vaak maar even, alsof er iets is wat haar voortdurend voortdrijft. Maar nu is ze vol aandacht voor het gesprek en voor het kind dat af en toe haar kant opkijkt. Zou het haar aan haar eigen kind doen denken? Liefdevol wijst ze naar de speelgoedhoek, maar daar is het kleintje nog niet aan toe.

Als de opa aanstalten maakt om hem bij de ouders terug te brengen, staat ze snel op en verdwijnt zonder te groeten. In haar hoofd zit een plan en ze heeft weinig tijd. Dan gebeurt het.

Op het moment dat de opa de Huiskamer aan de voorkant passeert, stapt de vrouw de naburige winkel uit en duwt hem een pakje in de hand.

‘Alsjeblieft. Een cadeautje van mij voor dit lieve kind. Ik hoop dat het past. Geniet maar van hem. Zolang je de tijd hebt.’

 

Arna van Deelen

 

Oudere info vanuit de kerken

De Fontein

NIJKERK - De Fontein is een relatief jonge gemeente en bestaat nu zo'n 20 jaar. De nevenruimten zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik, ook voor buurtactiviteiten.

Een opvallend element in de kerk is de kanselaar, een spreekgestoelte in de vorm van een ramshoorn, een combinatie van een kansel en een lessenaar.

De nieuwe Fonteinkerk in Nijkerk

Aan de buitenzijde is het kruis op het dak –in het donker aangelicht– in het oog springend. „Het kruis is onderwerp van discussie, en dat is een goede zaak”.

De kerk is gebouwd naar een concept van Mari Baauw van Royal Haskoning door aannemer Roelofs & Haasse uit Rijssen.

Dankdag 2023

Dankdag 2023

Dankdag is een christelijke feestdag die elk jaar op de eerste woensdag van november wordt gevierd. Op deze dag danken christenen God voor de oogst en het werk van het afgelopen jaar. Het is een dag om stil te staan bij Gods zorg en voorziening in ons leven.

Dankdag heeft een lange traditie in Nederland. Al in de zestiende eeuw werden er speciale dankdiensten gehouden na een periode van oorlog, honger of ziekte. Later werd het een vaste dag in het kerkelijk jaar. Veel protestantse kerken organiseren op dankdag een speciale viering, waarin liederen, gebeden en bijbelteksten over dankbaarheid centraal staan.

Dankdag is ook een dag om te delen met anderen. Veel kerken houden een collecte voor een goed doel, of vragen de gemeenteleden om voedsel of geld mee te nemen voor mensen die het minder hebben. Ook zijn er activiteiten voor kinderen en jongeren om hen te betrekken bij het thema van dankbaarheid.

Dankdag 2023 valt op woensdag 1 november. Het thema van de HGJB-Dankdagmap is 'Waar kijk je naar?' en gaat over het verhaal van de wonderbare spijziging uit Johannes 6:1-15. In dit verhaal laat Jezus zien dat Hij genoeg heeft voor iedereen die Hem volgt, en dat Hij ons uitnodigt om te delen van wat we hebben.

Bronnen:
- [Dankdag voor Gewas en Arbeid 2023 - beleven.org](https://www.beleven.org/feest/dankdag_voor_gewas_en_arbeid)
- [8 tips ter voorbereiding op Dankdag - Protestantse Kerk in Nederland](https://protestantsekerk.nl/nieuws/8-tips-ter-voorbereiding-op-dankdag/)
- [Bid & Dankdagmap | HGJB](https://www.hgjb.nl/bid-dankdagmap/)

Muzikaal avondgebed in de Kruiskerk 1 juni 2023

NIJKERK - NijKerkmuziek organiseert door het jaar vespers, evens- ongs en dergelijke met ondersteuning vanuit een groot aantal Nijkerkse kerken. Rond Pinksteren worden op drie donderdagen - 25 mei, 1 juni en 8 juni - vieringen gehouden.

De vespers bieden inwoners van Nijkerk de gelegenheid om midden in de week te verstillen, samen te zingen en te bidden, en te genieten van de schoonheid van muziek. De eerstvolgende vesper wordt gehouden op donderdagavond 1 juni in de Kruiskerk, Venestraat 44.

Medewerking wordt verleend door de sopraan Tineke Wonderman. Organist is Christiaan Drost. Er klinkt muziek van o.a. Arvo Pärt en Wood. De vespers duren ongeveer een half uur en vangen aan om 19:30 uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte om de kosten te dekken. Zowel de doorgewinterde kerkganger alsook de cultureel ingestelde Nijkerker én de toe- vallige passant zijn van harte uitgenodigd om de vespers bij te wonen en mee te beleven.

Voor meer informatie en het actuele overzicht van de vespers gaat u naar www.nijkerkmuziek.nl

Hoe groen is de bijbel?

NIJKERK - Vijf webinars over groene exegese voor voorgangers en theologen De actuele problemen rondom klimaat en biodiversiteit en de samenhang met sociaal onrecht houden kerken en voorgangers bezig. Bijbelse inzichten kunnen daarbij helpen.

Daarom komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dit najaar met webinars over ‘groene exegese’ – gedegen Bijbeluitleg én handvatten voor verwerking in de gemeente.

Het gaat onder meer over het heersen van de mens als beeld van God (Genesis 1), over de systeemkritiek van de profeten, en over de vernietiging van de aarde volgens Openbaring.

De webinars worden gegeven door experts van het NBG en enkele gastsprekers, zoals Trees van Montfoort en Paul Schenderling.

De webinars zijn gratis te volgen en worden gehouden op maandagen van 10 oktober tot en met 14 november. Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/webinars.

 

 

Paasjubel op de begraafplaats

NIJKERK - Paasochtend bent u hartelijk welkom om Paasliederen te zingen op de plek waar de dood lijkt te regeren. Op onze begraafplaats willen we op jubelklanken laten horen, want de Heer is waarlijk opgestaan!

Kom en doe mee om deze Paasdag, voorafgaande aan allerlei kerkdiensten, de lof te zingen aan Hem, Die werkelijk een nieuw en onvergankelijk leven heeft geopenbaard: Jezus Christus.

In Zijn opstanding vinden wij hoop, want de verzoening is blijkbaar een feit. Zijn opstanding is een garantie voor onze opstanding en dus ook hoop voor hen die ons zijn voorgegaan.

Door Zijn opstandingskracht worden ook wij opgewekte mensen. Hartelijk welkom Eerste Paasdag, om 8.30u. op de begraafplaats.

Namens de gezamenlijke kerken van Nijkerk, T.C. Verhoef

Joomla